عیب یابی از راه دور - شرکت دانش بنیان بهین صنعت بذر ماندگار