فرچه برقی ستون فقرات ماهی - شرکت دانش بنیان بهین صنعت بذر ماندگار