ساکشن وکیوم خون شکم مرغ - شرکت دانش بنیان بهین صنعت بذر ماندگار